Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur. E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye gibi uygulamalara verilen üst başlığa e-belge denir.

E-Belge - E-Fatura

E-Belge uygulamalarından biridir. Vergi Usul Kanunu tebliğiyle 05/03/2010 da hayata geçirilmiştir. Veri standartları ve formatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. İşletme, bundan dolayı faturaya müdahale edemez sadece firmasına göre şablon tasarımı yapabilir.

          Avantajları

 • Kâğıt faturanın internet ortamından gönderilip alınmasıdır.
 • Maliyet tasarruflu ve doğa dostu bir uygulamadır. Alıcı satıcı arasındaki iletişimi hızlandırır.
 • E-Fatura kesenlerin ayrıca kağıt fatura kesmelerine gerek yoktur. İçerik bakımından kağıt fatura ile aynı özelliklere sahiptir.
 • Faturaların kaybolma riskini ortadan kaldırır.
E-Fatura Nasıl Kullanılır?

E-fatura kullanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığına kayıt yaptırılır. Sonrasında şirketinizin mali mühür sertifikasına sahip olabilmesi için GİB’e başvuru yapılmalıdır. Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemiş olduğu bu mühür bir elektronik mühürdür. İkinci adım olarak ise gerekli pi işlemleri Kamu Sertifikasyon Merkezinden yapılır. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na e-fatura canlı ortam başvuru formu doldurularak başvuru tamamlanır. Başvuru kabul edildikten sonra ise e-fatura aktivasyonu geçekleştirilerek e-fatura sisteminiz işleme açılmış olur.

E-Faturada bulunması gerekenler
 • Düzenleyenin adı-soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
 • Düzenlenen tarih ve belge numarası
 • Müşteri adı/soyadı, ticaret unvanı, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
 • Malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
 • Malın miktarı, fiyatı, tutarı, vergi tür ve oranı.

E-Belge / E-Arşiv Fatura

E-belge uygulamalarından bir diğeri e-arşiv faturadır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kağıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenip ilk nüshası müşteriye verilip, ikinci nüshası ise kağıt ortamında aynı kanunun koruma ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanır. E-Arşiv kullanıcısı olabilmek için e-fatura kullanıcısı olmak gereklidir. Cirosu 5 milyon TL üstünde olan mükellefler e-faturaya geçmelidir. E-arşiv faturaya dahil olmayanların, faturaların vergiler dahil toplamı 5 bin TL ile 30 bin TL’yi geçmesi sonucunda GİB’in ücretsiz olarak açtığı fatura düzenleme portalı ile düzenlenmesi zorunludur.

E-Fatura

 • GİB’in sistemine fatura olarak gider.
 •  Portal, entegrasyon ya da özel entegratör yöntemleri mevcuttur.
 • 421 no’lu tebliğ ile kritik sektörlere zorunluluk getirilmiştir.

E-Arşiv

 • GİB’e rapor olarak gider.
 • Özel entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemini kullanır.
 • Tebliğ ile uygulamayı kullanma zorunluluğu yoktur. Sadece uygulamayı kullanmanın başlıca koşulu e-fatura uygulamasına kayıt olmaktır.

Ortak Özellikleri olarakta;

 • Elektronik ortamda gönderilir.
 • UBL TR veri formatı kullanır.
 • Mali mühür ile onaylanır.

diyebiliriz.

E-Belge - E-İrsaliye

E-İrsaliye, kısaca dijital ortamda saklanan bir elektronik belgedir. Kağıt irsaliye ile arasında nitelik farkı yoktur. Format ve standartlarda stabilizasyon sağlanır.  Bunun sonucunda, taraflar arasında hızlı ve güvenilir bir mutabakat sağlamak ve gereksiz kaynak kullanımını minimuma düşürerek maliyet tasarrufu sağlamaktadır.  E-İrsaliye, malın fiili sevkinden önce düzenlenmeli ve başarılı bir şekilde GİB sistemlerine gönderilmiş olması gerekmektedir. E-Fatura kaydınız var ise veya bir önceki hesap döneminizde brüt satış hasılatınız 25 milyon TL ve üzerinde ise e-irsaliyeye geçmelisiniz.

Görüşmeye geç
Andor ön muhasebe programına hoşgeldiniz...